ReadyPlanet.com
dot
dot
ท็อป เอเซีย ฮอลิเดย์ ได้รับรางวัลบริษัททัวร์ได้รับมาตราฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยว ปี 2015-2016
dot
bulletรู้จัก ท็อปเอเซียฮอลิเดย์
dot
dot
dot
ค้นหาทัวร์

dot
dot
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา
dot
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
dot
ทัวร์โอเชียเนีย
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
dot
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอเมริกา
bulletออสเตรีย
bulletรัสเซีย
bulletลิทัวร์เนีย
bulletอิตาลี
bulletแอฟริกาใต้
bulletโมร็อคโค
bulletเยอรมนี
bulletเช็ก
bulletฮังการี
bulletฝรั่งเศส
bulletดูไบ
bulletโปรตุเกส
bulletเนเธอร์แลนด์
bulletตุรกี
bulletอังกฤษ
bulletลักเซมเบิร์ก
bulletเบลเยี่ยม
bulletสวิตเซอร์แลนด์
bulletสเปน
bulletสก็อตแลนด์
bulletลัตเวีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletออสเตรเลีย
bulletมองโกเลีย
bulletศรีลังกา
bulletเนปาล
bulletเวียดนาม
bulletอินเดีย
bulletมาเลเซีย
bulletปากีสถาน
bulletลาว
bulletMaldives
bulletเกาหลี
bulletสิงคโปร์
bulletภูฏาน
bulletอินโดนีเซีย
bulletไต้หวัน
bulletญี่ปุ่น
bulletกัมพูชา
bulletฟิลิปปินส์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletบรูไน
bulletมาเก๊า
bulletบาหลี
bulletพม่า
dot

dot
bulletรูปภาพความประทับใจ
bulletใบตอบรับการเดินทาง
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletแบบฟอร์มการจองทัวร์
dot
TOP ASIA HOLIDAYS TEL 024164988
dot
dot
OUR PARTNER
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ article

 

 PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ 3 วัน 2 คืน

 

โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (พัก 2 คืน)

   

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

กำหนดการเดินทาง : 15 - 17 พฤษภาคม 2559

 

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 05 - 15 3 วัน   PHI02 PR   ต่อต่อเรา
วันแรก  : กรุงเทพฯ - กรุงมะนิลา – ช้อปปิ้งห้าง Green Hill-ชมโชว์พื้นเมือง
06.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 แถวสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
09.25 น. ออกเดินทางสู่ มะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ PR753
บ่าย ถึงสนามบินกรุงมะนิลา (Manila) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการร้องรำทำเพลงประชาชานรักเสียงเพลงความสนุกสนาน มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay)บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดฟิลิปปินส์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสาหกรรมของประเทศ
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้าง Greenhills คล้ายๆกับห้างมาบุญครองบ้านเรา เป็นห้างธรรมดาทั่วไป จะมีพวกมุก ของก๊อปปี้ ของจากโรงงาน จะมีราคาถูกมากจริงๆ ภายในห้างจะมีของจุกจิกขาย ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า ก๊อปแบรนด์เนม คนฟิลิปปินส์เองก็มาช้อปปิ้งที่ห้างนี้ .....เพื่อมาซื้อเสื้อผ้า Outlet ชุดทำงานราคาถูก จุดประสงค์สำคัญที่มาที่นี่ก็มาดู ไข่มุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสไตล์ Fillipino ......โดยให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมือง หลังอาหารค่ำนำท่านผ่านชมแสงสียามค่ำคืนของกรุงมะนิลา
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HERITAGE MILLENIUM 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : มะนิลา – ภูเขาไฟตาไกไต – Mall of Asia
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ตะวันตกเฉียงใต้ของมะนิลา มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่า ตาไกไต (Tagaytay) ที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะ และที่สำคัญที่สุดคือมีภูเขาไฟที่เล็กที่สุดและอั นตรายที่สุด ชื่อว่า TAAL volcano ภูเขาไฟนี้ยังไม่ดับสนิทเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสระเบิดขึ้น มาได้ทุกเมื่อ นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์แบบสวยประหารของภูเขาไฟลูกนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับกรุงมะนิลา
  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้าง MALL OF ASIA เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand name อาทิ Gucci,Armani,Lacosteฯลฯ และท่านยังสามารถซื้อของฝากประจำชาติฟิลิปปินส์ได้ ที่ร้าน Kulturalมีทั้งสร้อยไข่มุกน้ำงาม , Model รถจิบสัญลักษณ์ประจำชาติ) และยังมีช็อคโกแล็ค มากมายราคาไม่แพงและที่ขาดเสียมิได้ คือน้ำมะม่วงชงสำเร็จรูป ยี่ห้อ Tang Powder หวานหอมอร่อยมากๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัว ท่านเอง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ : เมนูซีฟู๊ด พร้อมสัมผัสบรรยากาศริมอ่าวมะนิลา..... นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลสดๆ ราคาถูกๆ นานาชนิด มารับประทานเอง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HERITAGE MILLENIUM 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : มะนิลา – ซิตี้ทัวร์ – Mall of Asia – กรุงเทพฯ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) เดิมเรียกลูเนตา (Luneta) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์นี้จึงทวีความสำคัญในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรแรก สำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน
  จากนั้นนำท่านมาย้อนอดีตที่อินทรามูรอส (Intramuros) ตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำฟาร์ซิกไรซัล (Rizal Park) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่มีผู้นำในการก่อสร้างคือ Migule Lopez de Legazpi เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มโจรสลัดอิรามูรอส เคยถูกเปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของอังกฤษในช่วงปีค.ศ.1762 ก่อนที่สเปนจะตีคืนมาได้ในอีก 2 ปีถัดมา และอินทรามูรอสก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งไปสู่สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1898 ก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นเข้าทำลายและยึดครองในช่วงสงคราโลกครั้งที่ 2 และหลังจากที่ผ่านทั้งพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และภัยสงคราม อินทรามูรอสก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้เห็นกระทั่งกลายเป็นเมืองร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ทางการจะยื่นมือเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์ จนมีสภาพดีขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อเดินทางมาเยื่อนมะนิลา ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึย้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การค้า ฯลฯ ลักษณะทางสถาปัตกรรมเหมือนเมืองในสมัยยุโรปยุคกลาง ที่มีกำแพงล้อมรอบและค่ายป้อมยามมิดชิด ภายในพื้นเกือบ 400 ไร่ ถูกล้อมด้วยกำแพงหินสูงที่มีโบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการตั้งอยู่ภายใน
  รวมทั้งโบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1599ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังมีความสง่างาม ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่เสน่ห์ของ โบสถ์ซานอะกุสติน ก็คือผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริกเกลี้ยงๆ รวมถึงบานประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน
  จากนั้นนำท่านชมป้อมปราการซานติอาโก (Fort Asntiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก (Pasing River) ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ริซัล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ฟอร์ท ซานดิอาโก้” ถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็คงไว้ซึ่งมนต์ขลังอาณานิคมสเปน โครงสร้างก่อด้วยหินแบบเรียบง่าย มีการแกะสลักเพียงเล็กน้อย สร้างสมัยปีค.ศ.1571 โดยกองกำลังทหารของสเปน ภายในเป็นเสาหลักเมืองและเป็นที่คุมขังนักโทษสมัยสงครามโลกครั้งที่ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงานอย่างดีของฟิลิปปินส์ เพราะสถานที่สวยมาก บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่โดยมีรถม้าเป็นองค์ประกอบฉาก กอปรกับเงาสะท้อนจากพื้นน้ำจากบ่อที่ขุดไว้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ก่อนอำลามะนิลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้าง MALL OF ASIA เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองอีกครั้ง ......ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR752
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 15 - 18 พฤษภาคม 2559

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   
อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟิลลิปปินส์ - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ฟิลลิปปินส์ แอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินกรุงมะนิลา

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับฟิลิปปินส์ ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ เปโซฟิลิปปินส์

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วทัวร์ฟิลิปปินส์

PH06 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ปาลาวัน 4 คืน 5 วัน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
PH05 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์
PH04 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B
PH03 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Mabuhay Manila
PHI 01 โบโฮ - เซบู articleTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays