ReadyPlanet.com
dot dot
PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ article

 

 PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ 3 วัน 2 คืน

 

โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (พัก 2 คืน)

   

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

กำหนดการเดินทาง : 15 - 17 พฤษภาคม 2559

 

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 05 - 15 3 วัน   PHI02 PR   ต่อต่อเรา
วันแรก  : กรุงเทพฯ - กรุงมะนิลา – ช้อปปิ้งห้าง Green Hill-ชมโชว์พื้นเมือง
06.30 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 แถวสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
09.25 น. ออกเดินทางสู่ มะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ PR753
บ่าย ถึงสนามบินกรุงมะนิลา (Manila) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการร้องรำทำเพลงประชาชานรักเสียงเพลงความสนุกสนาน มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay)บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดฟิลิปปินส์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสาหกรรมของประเทศ
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้าง Greenhills คล้ายๆกับห้างมาบุญครองบ้านเรา เป็นห้างธรรมดาทั่วไป จะมีพวกมุก ของก๊อปปี้ ของจากโรงงาน จะมีราคาถูกมากจริงๆ ภายในห้างจะมีของจุกจิกขาย ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า ก๊อปแบรนด์เนม คนฟิลิปปินส์เองก็มาช้อปปิ้งที่ห้างนี้ .....เพื่อมาซื้อเสื้อผ้า Outlet ชุดทำงานราคาถูก จุดประสงค์สำคัญที่มาที่นี่ก็มาดู ไข่มุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสไตล์ Fillipino ......โดยให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมือง หลังอาหารค่ำนำท่านผ่านชมแสงสียามค่ำคืนของกรุงมะนิลา
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HERITAGE MILLENIUM 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : มะนิลา – ภูเขาไฟตาไกไต – Mall of Asia
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ตะวันตกเฉียงใต้ของมะนิลา มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่า ตาไกไต (Tagaytay) ที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะ และที่สำคัญที่สุดคือมีภูเขาไฟที่เล็กที่สุดและอั นตรายที่สุด ชื่อว่า TAAL volcano ภูเขาไฟนี้ยังไม่ดับสนิทเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสระเบิดขึ้น มาได้ทุกเมื่อ นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์แบบสวยประหารของภูเขาไฟลูกนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับกรุงมะนิลา
  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้าง MALL OF ASIA เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand name อาทิ Gucci,Armani,Lacosteฯลฯ และท่านยังสามารถซื้อของฝากประจำชาติฟิลิปปินส์ได้ ที่ร้าน Kulturalมีทั้งสร้อยไข่มุกน้ำงาม , Model รถจิบสัญลักษณ์ประจำชาติ) และยังมีช็อคโกแล็ค มากมายราคาไม่แพงและที่ขาดเสียมิได้ คือน้ำมะม่วงชงสำเร็จรูป ยี่ห้อ Tang Powder หวานหอมอร่อยมากๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัว ท่านเอง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ : เมนูซีฟู๊ด พร้อมสัมผัสบรรยากาศริมอ่าวมะนิลา..... นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลสดๆ ราคาถูกๆ นานาชนิด มารับประทานเอง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HERITAGE MILLENIUM 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : มะนิลา – ซิตี้ทัวร์ – Mall of Asia – กรุงเทพฯ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) เดิมเรียกลูเนตา (Luneta) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์นี้จึงทวีความสำคัญในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรแรก สำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน
  จากนั้นนำท่านมาย้อนอดีตที่อินทรามูรอส (Intramuros) ตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำฟาร์ซิกไรซัล (Rizal Park) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่มีผู้นำในการก่อสร้างคือ Migule Lopez de Legazpi เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มโจรสลัดอิรามูรอส เคยถูกเปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของอังกฤษในช่วงปีค.ศ.1762 ก่อนที่สเปนจะตีคืนมาได้ในอีก 2 ปีถัดมา และอินทรามูรอสก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งไปสู่สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1898 ก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นเข้าทำลายและยึดครองในช่วงสงคราโลกครั้งที่ 2 และหลังจากที่ผ่านทั้งพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และภัยสงคราม อินทรามูรอสก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้เห็นกระทั่งกลายเป็นเมืองร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ทางการจะยื่นมือเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์ จนมีสภาพดีขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อเดินทางมาเยื่อนมะนิลา ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึย้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การค้า ฯลฯ ลักษณะทางสถาปัตกรรมเหมือนเมืองในสมัยยุโรปยุคกลาง ที่มีกำแพงล้อมรอบและค่ายป้อมยามมิดชิด ภายในพื้นเกือบ 400 ไร่ ถูกล้อมด้วยกำแพงหินสูงที่มีโบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการตั้งอยู่ภายใน
  รวมทั้งโบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1599ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังมีความสง่างาม ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่เสน่ห์ของ โบสถ์ซานอะกุสติน ก็คือผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริกเกลี้ยงๆ รวมถึงบานประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน
  จากนั้นนำท่านชมป้อมปราการซานติอาโก (Fort Asntiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก (Pasing River) ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ริซัล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ฟอร์ท ซานดิอาโก้” ถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็คงไว้ซึ่งมนต์ขลังอาณานิคมสเปน โครงสร้างก่อด้วยหินแบบเรียบง่าย มีการแกะสลักเพียงเล็กน้อย สร้างสมัยปีค.ศ.1571 โดยกองกำลังทหารของสเปน ภายในเป็นเสาหลักเมืองและเป็นที่คุมขังนักโทษสมัยสงครามโลกครั้งที่ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงานอย่างดีของฟิลิปปินส์ เพราะสถานที่สวยมาก บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่โดยมีรถม้าเป็นองค์ประกอบฉาก กอปรกับเงาสะท้อนจากพื้นน้ำจากบ่อที่ขุดไว้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ก่อนอำลามะนิลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้าง MALL OF ASIA เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองอีกครั้ง ......ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR752
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 15 - 18 พฤษภาคม 2559

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   
อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟิลลิปปินส์ - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ฟิลลิปปินส์ แอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินกรุงมะนิลา

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับฟิลิปปินส์ ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ เปโซฟิลิปปินส์

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วทัวร์ฟิลิปปินส์

PH06 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ปาลาวัน 4 คืน 5 วัน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
PH05 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์
PH04 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B
PH03 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Mabuhay Manila
PHI 01 โบโฮ - เซบู articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays