ReadyPlanet.com
dot dot
PHI 01 โบโฮ - เซบู article

 

 

 ทัวร์ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา – รีสอร์ทเวิดล์ – เดอะมอลล์ ออฟ เอเชีย – สวนไรซาล

         อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก  ตลาดมากาติ – เกาะโบโฮ

อนุสรณ์สถานมิตรภาพ - โบสถ์บาเครยอร์น  ล่องเรือแม่น้ำ ลาบ็อค – เนินช็อคโกแลต – เกาะเซบู 4 วัน 3 คืน 

        

โปรแกรมการเดินทาง 

ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2559

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 06 - 25 4 วัน   PH01 PR   ต่อต่อเรา
วันแรก  : กรุงเทพฯ-ฟิลิปปินส์–Resort World-The Mall of Asia   
07.00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ T สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
09.25 ออกเดินทางสู่กรุงมะนิลา โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR753
13.50 ถึงสนามบินนินอย อาคีโน่ (Ninoy Aquino International Airport) กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ นำท่านเดินทางสู่ Resort World แห่งกรุงมะนิลาเป็นรีสอร์ทคาสิโนหรูหราที่ตั้งอยู่ตรงข้ามสนามบิน รีสอร์ทแห่งนี้มีโรงแรมระดับ5ดาว คือ โรงแรมMarriott และโรงแรมระดับ 6 ดาว คือโรงแรม axims  รวมทั้งคาสิโนขนาดใหญ่และช้อปปิ้งมอลล์ บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร อีกทั้งรีสอร์ทเวิล์ด มะนิลาก็ยังเป็นรีสอร์ทน้องสาวของรีสอร์ทเวิล์ดเกนติ้ง มาเลเซียและ รีสอร์ทเวิล์ด เซนโตซ่าที่สิงคโปร์ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ The Mall of Asia ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ห้างแห่งนี้รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไว้ในราคาที่ท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายกระเป๋า
ค่ำ บริการอาหารค่ำสไตล์พื้นเมืองแบบ Filipino (ท่านจะได้เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมือง)    นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ Centara Manila หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : สวนไรซาล-อินทรามูรอส-โบสถ์ซานอะกุสติน-ป้อมซานติอาโก-ตลาดมากาติ-เกาะเซบู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา Manila Bay บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์นำท่านชมสวนไรซาลหรือเรียกอีกชื่อว่า ลูเนตา” เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของกรุงมะนิลา และภายในสวนยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ซึ่งเป็นผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์ จากสเปนในช่วง ปี ค.ศ.1896 - 1898 จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นโรงแรมมะนิลา Manila Hotel ที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ซึ่งในปีนี้ก็จะมีอายุครบ 100 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อินทรามูรอส Intramuros ซึ่งตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำฟาร์ซิก  ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่มีผู้นำในการก่อสร้างคือ Miguel Lopez de Legazpi  เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่ม โจรสลัดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อเดินทางมาเยือนมะนิลา  ป้อมอินทรามูรอสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมศาสนา การค้า ฯลฯ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนเมืองในสมัยยุโรปยุคกลาง ที่มีกำแพงล้อมรอบและค่ายป้อมยามมิดชิด  ภายในพื้นที่เกือบ 400 ไร่ ถูกล้อมด้วยกำแพงหินสูงที่มีโบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการตั้งอยู่ภายใน รวมทั้งโบสถ์ซานอะกุสติน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน    สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังมีความสง่างาม นำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก Fort Santiegoสร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก Pasig River ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข้าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมทหารของสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึก ดอกเตอร์ โฮเซ่ ริซัล ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิต นำท่านชมตลาดกลางมากาติ Makati แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของมะนิลาเพราะตั้งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของย่านธุรกิจชั้นนำ ทั้งยังรายล้อมไปด้วยโรงแรมหลายระดับมากมายรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หลายแห่ง ภายในตลาดกลางมากาติมีสินค้าให้ท่านได้เลือกช้อปมากมาย อาทิเช่น สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามิน
15.30 ออกเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR849
16.55  ถึงสนามบินเกาะเซบู ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ มีขนาดพื้นที่ประมาณเกาะภูเก็ตของไทยเสน่ห์ของเกาะและท้องทะเลของเซบูคือความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติและมิตรไมตรีของผู้คน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Marco Polo Plaza Cebu หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : เกาะโบโฮ- Blood Compact Shire - Baclayon Church - ล่องเรือในแม่น้ำ Loboc
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ สู่เกาะโบโฮ   Bohol ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงท่าเรือ Tagbilaran เกาะโบโฮ เกาะที่มีความหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะหาดทราย สีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ ชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพ ของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเป็นสัตย์ปฎิญาณหรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ ในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.1565 ซึ่งชาวฟิลิปปินส์เรียกการกระทำนี้ว่า Sandugo จากนั้นนำท่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่อันดับสองของประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณต่างๆ
เที่ยง เปลี่ยนบรรยากาศรับประทานอาหารกลางวัน โดยนำท่านล่องเรือในแม่น้ำ Loboc ชื่นชมบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำอันเงียบสงบอากาศที่สดชื่น เคล้าเสียงเพลงเบาๆที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ระหว่างทางจะผ่านเขตป่าฝนที่เขียวชอุ่ม ถิ่นกำเนิดของ Tasier ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4-5 นิ้ว มุ่งหน้าสู่เนินช็อกโกแลต กลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตร จากพื้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน ให้ชวนจินตนาการ คล้ายกับก้อนช็อกโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อ สมควรแก่เวลานำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือ Tagbilaran
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Marco Polo Plaza Cebu หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ :  เมืองเซบูมะนิลา-กรุงเทพฯ
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองเซบู ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ชมป้อมปราการซานเปโดรป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตราย ในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม ชมกางเขนโบราณแมคเจลัน ซึ่งแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต นำชมโบสถ์ Minor Basilica of the Santo Nino โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.45 ออกเดินทางสู่กรุงมะนิลา โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR858
17.00 ถึงสนามบินกรุงมะนิลา นำท่านต่อเครื่องออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
19.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR732
21.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 23 - 26 มิถุนายน 2559 

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   
อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟิลลิปปินส์ - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ฟิลลิปปินส์ แอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินนานาชาตินินอย อาดีโน่

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับฟิลิปปินส์ ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ เปโซฟิลิปปินส์

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วทัวร์ฟิลิปปินส์

PH06 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ปาลาวัน 4 คืน 5 วัน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
PH05 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์
PH04 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B
PH03 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Mabuhay Manila
PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays