ReadyPlanet.com
dot dot
PH06 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ปาลาวัน 4 คืน 5 วัน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ปาลาวัน 4 คืน 5 วัน

โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม :  

กำหนดการวันเดินทาง : 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 และ 1 -5 พฤษภาคม 5926,900.-

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 04 - 30  5 วัน   PH05 BI   ต่อต่อเรา
2016 - 05 - 01 5 วัน PH05 BI   ติดต่อเรา

 

วันแรก  : กรุงเทพฯ-มะนิลา
20.00น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.50น. ออกเดินทางสู่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR733
วันที่สอง : มะนิลา-ปาลาวัน
05.20น. เดินทางถึงสนามบินมะนิลา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่สนามบินปาลาวัน โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์
06.40น. เดินทางถึงสนามบินเกาะปาลาวัน ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ปาลาวันเป็นหมู่เกาะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในฟิลิปปินส์ มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวธรรมชาติทั่วโลก ท้องทะเลที่สวยงาม บนหาดทรายขาวสะอาดเป็นเอกลักษณ์ เป้าหมายหลักของนักดำน้ำ เพื่อดูปะการังและสัตว์ต่าง ๆ ใต้ท้องทะเลอีกด้วย บนเกาะปาลาวันมีหลายท่องเที่ยวมากมายหลายพื้นที่แต่ล่ะพื้นที่ก็จะมีรีสอร์ท ทะเลทรายและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางใต้ของเกาะ
  นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือเที่ยวชมหมู่เกาะ (กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนเพื่อว่ายน้ำ และดำดูปะการัง) เจ้าหน้าที่จะทำการสาธิตวิธีดำน้ำดูปะการัง ท่านสามารถน้ำอุปกรณ์ดำน้ำไปด้วยหรือสามารถเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ โดย่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการดำน้ำตื้น ดูปะการัง มีกิจกรรมให้อาหารปลาและว่ายน้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านล่องเรือชม Pandan island, Starfish island และ Luli Island/แนวปะการัง Panbato สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะปาลาวัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม : Underground River Tour

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมคณะออกเดินทางสู่ Underground River ตื่นตาตื่นใจไปกับการทัวร์ นำเที่ยวแม่น้ำใต้ดินเปอร์โต พรินเซซ่า ซึ่งเป็นแม่น้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ท่านจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ โดยการนั่งเรือพายชมภายในถ้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบริเวณชายหาด
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับ เปอร์โต พรินเซซ่า เมืองหลวงของเกาะปาลาวัน โดยที่ผู้ปกครองท้องถิ่นมีนโยบายและมาตรการเข้มแข็ง ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยังคงงดงามและบริสุทธิ์เช่นนี้ตลอดไป เที่ยวชมสถานที่สำคัญบนเกาะ ได้แก่ มหาวิหาร 
Immaculat Conception และ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ศูนย์หัตถกรรม Binuatan
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ4ดาว

วันที่สี่ : นินอย อาคีโน่ จาไกไต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านสู่สนามบิน
เที่ยง เดินทางถึงสนามบินนินอย อาคีโน่ ( Ninoy Aquino International Airport ) กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจาไกไต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมะนิลาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่า ตาไกไต (Tagaytay) ที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเทือกเขาล้อมรอบ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆ สองสามเกาะ และที่สำคัญที่สุดคือมี ภูเขาไฟที่เล็กที่สุดชื่อว่า TAAL volcano
  รับประทานอาหารเที่ยง    ภัตตาคาร ณ จุดมวิวภูเขาไฟ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวซึ่งสถานที่นี้ในอดีตเคยเป็นบ้านพักของประธานาธิบดีมากอร์สแต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จก็หมดอำนาจเสียก่อนโดยระหว่างทางขึ้นทางจะได้มีโอกาสนั่งรถจิ๊บมี่รถประจำชาติของฟิลิปปินส์ ได้เวลาสมครนำท่านเดินทางกลับมะนิลา จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ ฟิลิปปินส์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการร้องรำทำเพลง ประชาชนรักเสียงเพลงความสนุกสนาน มะนิลา คือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม

วันที่ห้า : เปอร์โต พรินเซซ่า –  มะนิลา-ตาไกไต กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) เดิมเรียกลูเนตา (Luneta) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา  ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal)  ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์นี้จึงทวีความสำคัญในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรแรก  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ ฟิลิปปินส์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการร้องรำทำเพลง ประชาชนรักเสียงเพลงความสนุกสนาน มะนิลา คือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา
  จากนั้นนำท่านมาย้อนอดีตที่อินทรามูรอส (Intramuros) ตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำฟาร์ซิกไรซัล (Rizal Park)  ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่มีผู้นำในการก่อสร้างคือ Migule Lopez de Legazpiเพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มโจรสลัดอิรามูรอส เคยถูกเปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของอังกฤษในช่วงปีค.ศ.1762 ก่อนที่สเปนจะตีคืนมาได้ในอีก 2 ปีถัดมา  และอินทรามูรอสก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งไปสู่สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1898 ก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นเข้าทำลายและยึดครองในช่วงสงคราโลกครั้งที่ 2  และหลังจากที่ผ่านทั้งพายุ  แผ่นดินไหว  ไฟไหม้ และภัยสงคราม อินทรามูรอสก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้เห็นกระทั่งกลายเป็นเมืองร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ทางการจะยื่นมือเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์ จนมีสภาพดีขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน  และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อเดินทางมาเยื่อนมะนิลา ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา การค้า ฯลฯ ลักษณะทางสถาปัตกรรมเหมือนเมืองในสมัยยุโรปยุคกลาง  ที่มีกำแพงล้อมรอบและค่ายป้อมยามมิดชิด ภายในพื้นเกือบ 400 ไร่ ถูกล้อมด้วยกำแพงหินสูงที่มีโบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการตั้งอยู่ภายใน นำท่านชมโบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church)  ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังมีความสง่างาม ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว  ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2 เสน่ห์ของ โบสถ์ซานอะกุสติน ก็คือผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริกเกลี้ยงๆ รวมถึงบานประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน  กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกันจากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR736 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง มีบริหารอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : วันหยุด วันแรงงาน

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 26,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง  
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room) 26,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 25,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 24,900.-
พักเดี่ยว ท่านละ 6,900.- 
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

 

อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ฟิลลิปปินส์ - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินกรุงมะนิลา

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับฟิลิปปินส์ ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ เปโซฟิลิปปินส์

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้ว

 




ทัวร์ฟิลิปปินส์

PH05 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์
PH04 ทัวร์มหัศจรรย์ AEC ฟิลิปปินส์ Discover Manila-B
PH03 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Mabuhay Manila
PHI02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทัวร์เซบู - ทัวร์ป้อมปราการซานเปรโด - ทัวร์เกาะโบโฮ article
PHI 01 โบโฮ - เซบู article



dot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot



Top Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays