ReadyPlanet.com
dot
dot
ท็อป เอเซีย ฮอลิเดย์ ได้รับรางวัลบริษัททัวร์ได้รับมาตราฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยว ปี 2015-2016
dot
bulletรู้จัก ท็อปเอเซียฮอลิเดย์
dot
dot
dot
ค้นหาทัวร์

dot
dot
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา
dot
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
dot
ทัวร์โอเชียเนีย
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
dot
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอเมริกา
bulletออสเตรีย
bulletรัสเซีย
bulletลิทัวร์เนีย
bulletอิตาลี
bulletแอฟริกาใต้
bulletโมร็อคโค
bulletเยอรมนี
bulletเช็ก
bulletฮังการี
bulletฝรั่งเศส
bulletดูไบ
bulletโปรตุเกส
bulletเนเธอร์แลนด์
bulletตุรกี
bulletอังกฤษ
bulletลักเซมเบิร์ก
bulletเบลเยี่ยม
bulletสวิตเซอร์แลนด์
bulletสเปน
bulletสก็อตแลนด์
bulletลัตเวีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletออสเตรเลีย
bulletมองโกเลีย
bulletศรีลังกา
bulletเนปาล
bulletเวียดนาม
bulletอินเดีย
bulletมาเลเซีย
bulletปากีสถาน
bulletลาว
bulletMaldives
bulletเกาหลี
bulletสิงคโปร์
bulletภูฏาน
bulletอินโดนีเซีย
bulletไต้หวัน
bulletญี่ปุ่น
bulletกัมพูชา
bulletฟิลิปปินส์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletบรูไน
bulletมาเก๊า
bulletบาหลี
bulletพม่า
dot

dot
bulletรูปภาพความประทับใจ
bulletใบตอบรับการเดินทาง
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletแบบฟอร์มการจองทัวร์
dot
TOP ASIA HOLIDAYS TEL 024164988
dot
dot
OUR PARTNER
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
SRI03 โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - เมืองแคนดี้ - สิริกิริยา -มัลดีฟส์ article

    

SRI03 โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - สิริกิริยา - ถ้ำดัมบูล่า - มัลดีฟส์ ที่ คลัลเมดคานิ 

 โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม :

กำหนดการเดินทาง : วันที่  16 - 21 กรกฏาคม 2559 

 

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 07 - 16 6 วัน  SRI03  UL 59,900  รับจอง 
2016 - 08 - 12 6 วัน SRI030812 UL 62,900 รับจอง
วันแรก  : กรุงเทพ - โคลัมโบ – เมืองอนุราชปุระ ประเทศศรีลังกา
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู  เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINE’sโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
10.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกาโดยเที่ยวบินที่ UL 897 
   
เส้นทาง กรุงเทพฯ โคลัมโบ 
    สายการบิน  ศรีลังกาแอร์ไลน์
    เที่ยวบิน  UL 897  เวลา 08.30 - 10.25 
  ** เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง
เที่ยง เดินทางถึงเมืองโคลัมโบ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอนุราชปุระ นำท่านชมเมืองมรดกโลกอนุราชปุระ อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศนานถึง 1,500ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 ที่ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราช หมายถึงความมั่นคง มั่นคั่ง และ ความอุดมสมบูรณ์
   เมืองเก่าอนุราธปุระ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่สู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 * 
www.Frescowatervilla.com 
วันที่สอง : เมืองอนุราชปุระ – สิกิริยา - ถ้ำดัมบูล่า 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ใน อดีตเป็นพระราชวังเก่า ชม ป้อมปราการ เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม ภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหล เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รูปนางอับสรสวรรค์ที่เขาสิกิริยา เขาสิกิริยา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านสู่เขาดัมบูล่า
บ่าย ถ้ำดัมบูลล่า มรกดโลก  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก
ถ้ำดัมบูล่า
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ 
เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกาเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะจึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่ามหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา  
17.00 น. นำท่านชมการแสดงระบำโชว์ของชาวสิงหล ( KANDY DANCE )  จากนั้นนำท่านเข้ากราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกาเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะจึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่ามหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอก นำท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha)(พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร(เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอด ยังเกาะลังกามีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลอมโบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม OAK RAY REGENCY HOTEL www.OAKRAYREGENCY.com  ระดับ 4 * 
วันที่สาม : นิกัมโบ –  มัลดีฟส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้วโดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้นภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่)25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี
10.00 น. ท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 101 * บริการอาหารบนเครื่อง
14.30 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) เกาะมัลดีฟส์
นำท่านสู่เมืองหลวงมาเลย์ของเกาะมัลดีฟส์  นำท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandharในปีค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา อิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้และใกล้กับตลาดแห่งนี้ยังมีตลาดสด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองผักผลไม้ได้อีกด้วย
นำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว
 Speed Boat ไปยังรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะมัลดีฟส์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท Paradise Island Resort / เทียบเท่า จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเลือกใช้บริการทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ เช่น ดำน้ำชมปะการัง , พายเรือแคนนู  บานาน่าโบ๊ต ( ค่าใช้จ่ายไม่รวมในแพ็คเก็จ )
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท พัก ณ รีสอร์ท
วันที่ห้า : มัลดีฟส์ – เกาะมาเลย์ – มัสยิด Huskuru Miskiiy – ตลาดปลาสด – สนามบินมาเลย์ – กรุงเทพ
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท
18.55 น. นำท่านสู่เมืองหลวงมาเลย์ของเกาะมัลดีฟส์  นำท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandharในปีค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา อิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้และใกล้กับตลาดแห่งนี้ยังมีตลาดสด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองผักผลไม้ได้อีกด้วย
20.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104
22.25 น. ถึงสนามบินกรุงโคลอมโบ รอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่หก : นิกัมโบ – โคลัมโบ – มัลดีฟส์ – เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 888
06.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 20 - 25 กรกฎาคม 2559 

  ราะเอียดสายการบิน    จาก ~ ถึง                                            
                            
                               
                                

 

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

 

อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ศรีลังกา - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ศรีลังกาแอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินดารานายเก

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับศรีลังกา ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ รูปี

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วโปรแกรมทัวร์ศรีลังกา และ มัลดีฟส์

SRI01ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ โปโลนนารุวะ articleTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays