ReadyPlanet.com
dot
dot
ท็อป เอเซีย ฮอลิเดย์ ได้รับรางวัลบริษัททัวร์ได้รับมาตราฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยว ปี 2015-2016
dot
bulletรู้จัก ท็อปเอเซียฮอลิเดย์
dot
dot
dot
ค้นหาทัวร์

dot
dot
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา
dot
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
dot
ทัวร์โอเชียเนีย
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
dot
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอเมริกา
bulletออสเตรีย
bulletรัสเซีย
bulletลิทัวร์เนีย
bulletอิตาลี
bulletแอฟริกาใต้
bulletโมร็อคโค
bulletเยอรมนี
bulletเช็ก
bulletฮังการี
bulletฝรั่งเศส
bulletดูไบ
bulletโปรตุเกส
bulletเนเธอร์แลนด์
bulletตุรกี
bulletอังกฤษ
bulletลักเซมเบิร์ก
bulletเบลเยี่ยม
bulletสวิตเซอร์แลนด์
bulletสเปน
bulletสก็อตแลนด์
bulletลัตเวีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletออสเตรเลีย
bulletมองโกเลีย
bulletศรีลังกา
bulletเนปาล
bulletเวียดนาม
bulletอินเดีย
bulletมาเลเซีย
bulletปากีสถาน
bulletลาว
bulletMaldives
bulletเกาหลี
bulletสิงคโปร์
bulletภูฏาน
bulletอินโดนีเซีย
bulletไต้หวัน
bulletญี่ปุ่น
bulletกัมพูชา
bulletฟิลิปปินส์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletบรูไน
bulletมาเก๊า
bulletบาหลี
bulletพม่า
dot

dot
bulletรูปภาพความประทับใจ
bulletใบตอบรับการเดินทาง
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletแบบฟอร์มการจองทัวร์
dot
TOP ASIA HOLIDAYS TEL 024164988
dot
dot
OUR PARTNER
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways article

เส้นทางการกลับมาของศาสนาพุทธแบบทิเบตในอินเดีย อัมริตสา ธรรมศาลา ที่พำนักของท่านดาไล ลามะ

สถานศึกษาธรรมของชาวทิเบตและวัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ในประเทศอินเดีย ชมวิหารทองคำ ความยิ่งใหญ่แห่งแรงศรัทธา

     

  

  

วันแรก  : กรุงเทพฯ - เดลลี

4.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินศรีลังกา ประตู 9 เคาท์เตอร์ P  มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

06.50 น.

ออกเดินทางสู่เดลลีโดยสายการบินศรีลังกา เที่ยวบินที่ Jet airways 9W63

9.35 น.

เดินทางถึงถึงสนามบินอินทิราคานธี กรุงเดวฮีล์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม ประตูชัยอินเดีย  สถานที่ระลึกทหารหาญในสงครามโลกครั้งที่สอง อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี สวนสาธารณะกรีนปาร์ค ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วยนำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  country inn  ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง : เดลลี  อัมริตสา

4.00 น.

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.30 น.

เครื่องออก มุ่งหน้าไปยังสนามบิน ศรีนากา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินJet Airways เที่ยวบิน 9W603 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 25 นาที

13.30น.

ออกเดินทางสู่เมืองอัมริตสา ปัญจาบ โดยรถไฟขบวนพิเศษ SWARNASHTBDI บนรถไฟมีบริการอาหารเช้าสำรับผู้โดยสารรถไฟอินเดียขบวนนี้ถือว่าเป็นรถไปที่ดีที่สุดสายหนึ่งประเทศอินเดียรัฐปัญจาบเป็นรัฐของชาวสิกข์ซึงเป็นมังสาวิรัตชาวสิกข์ส่วนใหญ่ได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแถวย่านเยาวราชนั่นเอง

เทียง

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย

เมือง กาญจีปุรัม(Kanchipuram) ระยะทาง 76 กม.จากเชนไน ใช้เวลา 2 ชม.เป็นเมืองศักดิสิทธ์ 1 ใน 7แห่งของฮินดู เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ปฉัฉวะนำชม เทวลัยไกรลาสนาถ (Kailasanatha temple) สร้างถวายแต่องค์พระอิศวร ซึ่งงดงามด้วยงานแกะสลักหินจากนั้น นำชม เทวาลัยเอกัมพเรศวาระ (Ekambareshvara Temple) ซึ่งมีศิวลึงก์ทำด้วยดิน ที่ชาวฮินดูถือพระศิวะ หรือไศวะนิกายต้องจาริกมาบูชา ภายในบริเวณเทวลัย มีต้นมะม่วงอายุราว 3,000 ปีนำชม เทวาลัยไวกูณฐ์ เปรุมาล (Vaikuntha Perumal Temple) สร้างถวายพระวิษณุภายในมีรูปปนั้ พระวิษณุปางยืน นัง่ และนอน และออกเดินทางสู่ชายแดนระหว่างอินเดียและปากีสถานอยู่ในอาณาเขตเมืองอัตตาริ ทุกเย็นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อชมการแสดงการเดินสวนสนามกันและการชักธงชาติของตนเองลงจากเสาเริ่มจากชาติอินเดียจะมีการเปิดเพลงอินเดียสร้างความสนุกสนานเหมือนมีปาร์ตี้กันมีการเต้นรำและการแสดงความรักชาติของชาวฮินดูสถาน ส่วนทางปากีสถานก็มีการแสดงร้องรำทำเพลงเหมือนกัน ทหารแต่ละชาติเดินสวนสนามพร้อมกับชักธงลงมีการเปิดประตูชายแดนและมีการจับมือกันเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองอัมริตสา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม จากนั้นพาทุกท่านไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนของวิหารทองคำซึ่งมีความงดงามดั่งภาพวาดในฝันด้วยแสงไฟเรืองรองถ่ายภาพความประทับใจ

วันที่สาม : เมืองอัมริตสา เมืองธรรมศาลา(ดาลัมศาล่า)

เช้า

รับประทานอาหารที่โรงแรม  ชม พระวิหารฮัรมัรดิร ซาฮิบ หรือวิหารทองคำ ตัววิหารทองคำฉาบด้วยทองคำหนัก 800 ตัน วิหารทองคำถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือหัวใจของชาวสิกข์ ชมบรรยากาศรอบๆๆวิหารที่มีทะเลสาบอันมีน้ำใสสะอาดล้อมรอบน้ำนี้ชาวสิกข์ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนน้ำอมฤตอันเป็นที่มาของชื่อเมืองอัมริตสาหรือเมืองแห่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองชมกิจกรรมบริเวณรอบๆวิหารทองคำจะเห็นชาวสิกข์มาอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าไปกราบและสวดมนต์พร้อมๆกันที่ตัววิหารทองคำหรือบางท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาตามรูปแบบของตัวเอง วิหารแห่งนี้เมื่อต้องแสงตอนเช้าก็งดงามสุดบรรยายเป็นสีเหลือทองอ่อนในยามค่ำคืนก็ประดับตกแต่งด้วยดวงไฟงดงามระยิบระยับในยามราตรีชมสวนชาลเลียนวลาอนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่เกิดเนื่องจากทหารอังกฤษได้ยิงกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่ไม่มีอาวุธในมือตายเป็นจำนวนมากผู้ชุมนุมบางส่วนกระโดดหนีตายไปในบ่อน้ำและถูกยิงตายในบ่อถึง120คนเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและขวัญของคานธีจนต้องเริ่มเรียกร้องเอกราชด้วยวิธีอหิงสาจนได้รับเอกราชในที่สุดชมอนุสาวรีย์รูปทรงคล้ายเม็ดข้าวสารตั้งขึ้นเป็นลูกกระสุนขนาดใหญ่เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายในครั้งนั้นชมรอยกระสุนที่ทหารอังกฤษกลาดยิงใส่ผู้ชุมนุมที่พยายามปีนรั้วหนีเอาชีวิตรอด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันจากนั้นเดินทางสู่เมืองดาลัมศาล่าหรือธรรมศาลาที่คนไทยรู้จักเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้อันร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์สุดบรรยายระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. รถจะไต่ระดับความสูงขึ้นบ้าง ลงบ้าง เรียบบ้าง ขรุขระบ้างตามสภาพภูมิประเทศเมืองในภูเขานะค่ะ

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ :  เมืองดาลัมศาล่า เมืองมะนาลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ชมเมืองดาลัมศาล่า เป็นเมืองในรัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญหลังจากที่องค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวธิเบตได้เดินทางลี้ภัยและขออนุญาตรัฐบาลอินเดียจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นธิเบตที่เมืองนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีชาวธิเบตอพยพลี้ภัยตามท่านองค์ดาไลลามะ และทำให้ดาลัม ศาล่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติตน ดึงดูให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาติตะวันตกเดินทางมาพักอยู่อาศัยเป็นเดือนๆกันเลยค่ะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวไม่มีเยอะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี้ก็เพื่อมาพักผ่อนอยู่กันเป็นเดือนๆๆดื่มด่ำกับบรรยากาศ และมาเรียนหนังสือกันค่ะ ชมวัดธิเบตที่อยู่ในบริเวณใกลักันกับทีประทับขององค์ดาไลลามะ วัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองดาลัมศาล่าเป็นสถานที่สอนพระพุทธศาสนาสายแบบธิเบต มหายาน กราบสักการะองค์พระศากยะมุนีศิลปะแบบมหายานและองค์พระปัทมะสัมภาวะพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อแบบมหายาน จากตัววัดสามารถเห็นวิวอันงดงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยที่โอบล้อมตัวเมืองดาลัม ศาล่า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่เมืองมะนาลี ดินแดนสวรรค์ของคู่ข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งแต่งงานกันเป็นสถานที่ฮันนีมูนอันเลื่องชื่อของดินแดนแห่งนี้ค่ะ เส้นทางลัดเลาะตามหุบเขาขุนเขาและเขาและเขาค่ะ  เมืองมะนาลีมีตำนานที่แปลกว่าพระวิษณุซึ่งเป็นเทพเจ้า 1 ใน 3 องค์ที่สำคัญในศาสนาฮินดู ในอวตารปางที่ 7 ได้อวตารมาเป็นมานู ขณะที่มนูกำลังอาบน้ำพบปลาน้อยตัวหนึ่งเจ้าปลาน้อยบอกกับมานูว่า ขอให้เจ้าอุทิศชีวิตเลี้ยงดูข้าแล้ววันข้างหน้าปลาตัวน้อยๆอย่างข้าจะตอบแทนบุญคุณเจ้า”  มานูดูแลปลาน้อยจนกระทั่งมันเติบโตเป็นปลาตัวใหญ่เขาพามันไปปล่อยลงทะเล ก่อนที่ปลาจะว่ายน้ำจากไปได้บอกมานูว่าน้ำจะท่วมโลก ขอให้มานูต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เตรียมไว้ ต่อมาเกิดน้ำท่วมโลก มัสยาซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุได้ลากเรือพามานู นักปราชญ์และเทพเจ้าไปหาสถานที่ปลอดภัยบริเวณที่ลี้ภัยนั้นคือมะนาลี ซึ่งกลายเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อันดับ 1 ของอินเดียเองค่ะ  ใช้เวลาเดินทางชั่วโมง

ค่ำ

บริการการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม

วันที่ห้า : มะนาลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ เล่นสกีหิมะที่โรทังลาพาสสูง 3978 เหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากเมืองมะนาลี 51 กิโลเมตร สถานที่ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยอย่างใกล้ชิดระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์พืชพันธุ์ดอกไม้ป่านานาชนิด

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางไป ชมความงดงามแห่งหุบเขาโซลัง ห่างจากมะนาลี 14 กิโลเมตรสนุกกับกิจกรรมมากมายที่ท้าทายแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ทำให้ใจเต้นแรง Zorbing และ Paragliding  Zorbing หรือ ซอฟบอล การร่วมสนุกสนานคือเข้าไปอยู่ในลูกบอลลูกใบโตสีขาวใสภายในลูกบอลสามารถหายใจได้ตามปกติ โดยจะมีทีมงานปล่อยลูกบอลที่เราเข้าไปอยู่ข้างในกลิ้งลงมาจากเนินเขา ลูกบอลจะไหลไปตามเนินเขา เล่นทีละ 2 คน ผู้เล่นจะนั่งหันหน้าเข้าหากันด้วยเว้นระยะทาง  100 เมตร Paragliding หรือ ร่มร่อน ที่พัทยามีเหมือนกันค่ะ แต่ลงในน้ำแต่ที่นี่ลงบนภูเขาค่ะ เป็นกีฬาทางอากาศที่นักกีฬามีร่มติดอยู่ที่หลังจะมีครูฝึกประกบในการเล่นด้วย วิ่งและปล่อยตัวเองลงจากหน้าผาสูงโดยใช้ลมพัดพาไปและบังคับร่มให้ร่อนไปตามความต้องการของเหล่านักผจญความสนุกบนท้องฟ้า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ

วันที่หก : เมืองมะนาลี เมืองชิมลา

8.05 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ดินแดนแห่งน้ำผึ้งพระจันทร์สถานที่นิยมมาฮันนีมูนของชาวอินเดีย คือเมืองชิมลาระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 – 7  ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางลัดเลาะเรียบหุบเขาขุนเขาและภูเขามากมายกันเลยทีเดียวค่ะ ได้สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติป่าสน ทุ่งดอกไม้ป่านานาพันธุ์เป็นรางวัลสำหรับนักแสวงหาความแปลกใหม่ให้ชื่นใจกันค่ะ

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย

เดินทางต่อสู่เมืองชิมลา สถานที่พักตากอากาศหนีร้อนของชาวอังกฤษคล้ายๆกับดาร์จีลิ่ง เป็นเมืองที่มีความเจริญมากๆค่ะ เมื่อถึงชิมลา เราไปเข้าเช็คอินและตอนเย็นๆไปช้อปปิ้งดูสินค้าและดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของตัวเมือง ชิมลา  ที่เมืองชิมลาเราจะ สนุกสนานดูวิถีชีวิตของชาวเมืองชิมลาที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นและพื้นที่ที่มีจำกัดค่ะ บริเวณที่ช้อปปิ้งนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษมีโบสถ์ และอาคารต่างๆที่ยังมีกลิ่นอายของอังกฤษและเป็นเสน่ห์มากๆเหมือนเราย้อนยุคตามรอยชาวอังกฤษตัวอาคารมีสีสันสดใสงดงามถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

วันที่เจ็ด : เมืองชิมลา เมืองจัณฑีครห์  เมืองเดลลี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านคูฟรี หมู่บ้านนี้ห่างจากชิมลาไปราว 16กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวหิมาลัยที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเมืองชิมลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาท่องเที่ยวพักผ่อนหนีร้อนมาจากเดลลีเพราะเมืองนี้อยู่ไม่ไกลจากเดลลีใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่รอคอยท่านอยู่อาทิกิจกรรมขี่ม้าชมธรรมชาติป่าสน  กิจกรรมเล่นสกีไล่จับหิมะ หรือเล่นหิมะบนพื้นปฐพี คูฟรีอยู่เหนือระดับนํ้าทะเล 2,500 เมตรหลังจากสนุกสนานกับกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับสู่เมืองชิมลา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 

เดินทางสู่เมืองจัณฑีครห์เมืองหลวงของสองรัฐคือรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา คือหนึ่งในรัฐของตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศ เป็นดินแดนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของทุ่งกุรุเกษตรในมหาภารตะ เป็นเมืองที่มีการจัดแผนผังได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเมืองที่มีรายได้ดีติดในอันดับต้นๆของประเทศอินเดียเป็นเมืองที่สะอาดงดงามและเป็นระเบียบเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของชาวลูกหลานชาวภารตะ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองหริทวาร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยค่ะ เพื่อความสะดวกในการทำโปรแกรมและแสวงบุญ

วันที่แปด : เมืองหริทวาร์ ( เมืองหริดวาร์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชมเมืองหริทาวาร์ประตูสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้ทรงพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ชาวฮินดูนับถือเทพเจ้า ซึ่งมีเป็นจำนวนนับร้อยนับพันองค์ และทำให้ที่เมือง หริทวารเป็นที่ตั้งของเทวาลัยจำนวนมาก ที่มีไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ตามความนับถือของผู้คน นำท่านกราบสักการะเทพเจ้าและมหาเทพมากมายในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมีเทศกาลต่างๆมากมาย เช่นเทศกาลบูชา พระคเณศเรียกกันว่า คเณศจตุรถีทั่วทั้ง อินเดียจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการแห่เทวรูป พระคเณศไปทั่วเมือง ขณะที่ผู้คนจะพากันแต่งกายด้วยสีสันสวยงามออกมาร่วมขบวนแห่ ตัวเมืองมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านน้ำมีสีฟ้าใสงดงามสุดจะบรรยายแม่น้ำคงคาเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวฮินดู นับตั้งแต่เกิดจนตาย เมือง “หริทวาร” ก็ยังเป็น 1 ใน 4 เมืองสำคัญของอินเดีย ที่เชื่อกันว่า น้ำอมฤตจะตกลงมาในทุก 3 ปี ซึ่งจะมีการทำพิธีใหญ่ ที่เรียกว่า “กุมภเมลา” โดยจะมีผู้คนนับล้านหลั่งไหลมารวมกันที่ริมฝั่งแม่น้ำ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

 

นำท่านกราบสักการะและเที่ยวชมวัดแห่งเทพเจ้าพระพรหม ศิวะ นารายณ์ อุมา สตี กาลี และเทพเจ้าองค์อื่นในดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่งดงามยิ่งใหญ่วิจิตรบรรจงเกินคำบรรยายจำนวนวัดขึ้นอยู่กับเวลาของเราในการอยู่แต่ละวัดค่ะ แต่ละวัดจะมีการปั้นรูปเทพเจ้าที่มีความสวยงามจริงๆค่ะ

 

นำท่านเดินทางสู่ท่าน้ำซึ่งเรียกกันว่า “หรกีเปารี” อันหมายถึง รอยเท้าของพระวิษณุจะมีพิธีสำคัญที่เรียกกันว่า “อารตีบูชาหรือการ บูชาไฟ” ริมฝั่งแม่น้ำคงคา    

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ นำท่านพักโรงแรม

วันที่เก้า : เมืองหริทวาร์ เมืองฤาษีเกศ (ฤษีเกศ)เมืองหริทวาร์ ( เมืองหริดวาร์) เมืองจานสี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เดินทางสู่เมืองฤาษีเกศหรือฤษีเกศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงฤษีเกศ เป็น อีกเมืองหนึ่งในอินเดียที่คุณจะได้เห็น บาบาสาธุ” (นักบวชฮินดู) เร่ร่อนในชุดสีส้ม สีเหลืองสดสะบัดพลิ้วไหวไปมาอยู่ตามท้องถนนเช่นเดียวกับเมืองศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ สาธุเหล่านี้จะนั่งอยู่ตามหน้าอาศรม ฤษีเกศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ เมืองแห่งโยคะโลก บรรดาโยคี โยคินี จากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันที่เมืองฤษีเกศใน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในเทศกาล Yoga Festival แต่ในช่วงเวลาปกติจะมีผู้แสวงบุญชาวฮินดูมาเยือนเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อย่างไม่ขาดสาย ชมสะพานลักษมัณจูลาและสะพานรามจูลา ที่ เรียงรายไปด้วยอาศรม วัดฮินดู ร้านค้า และโรงแรมที่พักรอต้อนรับนักแสวงบุญชาวฮินดู นักท่องเที่ยว และนักแสวงหาต่างชาติที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ ท่าน้ำริมฝั่งคงคา ผู้แสวงบุญชาวฮินดูทั้งหญิงและชาย กำลังชำระร่างกายด้วยสายน้ำจากคงคา จากศรัทธาที่มีต่อแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลลงมาจากสวรรค์ จึงมีความสะอาด บริสุทธิ์ ทุกๆ เย็นจะมีการทำพิธีบูชาแม่น้ำคงคาขึ้นที่ท่าน้ำหน้าอาศรมปรมัต นิเกตัน

เที่ยง

บริการอาหาร

 

เดินทางกลับเมืองเมืองหริทวาร์  พักผ่อนตามอัธยาศัยเอาแรง เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นรถไฟตอนกลางคืน

 

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองหริทวาร์เพื่อเดินทางเมืองจานสีซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สามารถเดินทางต่อไปยังเมืองขชุรโหได้สะดวกที่สุด 

ค่ำ

ค่ำคืนบนรถไฟสัมผัสประสบการณ์การเดินทาง

วันที่สิบ : เมืองจานสีเมืองขชุรโห 

เช้า

ถึงสถานีรถไฟเมืองจานสี รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เมืองขชุรโห ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองต้นกำเนิดกามสูตรตำนานรักบรรลือโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง  เมืองขชุรโหช่วงค.ศ 950 – 1050 ได้รับการพัฒนางานสถาปัตยกรรมของตนขึ้นจนบรรลุจุดสูงสุดมีความงดงามอย่างยากที่จะหาที่ใดมาเทียบได้ จนเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวมิอาจพลาดได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

 

เที่ยวชมเทวาลัยขชุรโห เดิมราชวงศ์จันเทละได้สร้างเทวาลัยขึ้นที่นี่ 85 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 22หลัง เทวาลัยเหล่านี้ออกแบบมาให้มองจากระดับพื้นดินไล่สูงขึ้นไปจนถึงระดับของทิพยพิมานบนเขาไกลาสมีการสลักเสลาลวดลายตกแต่งอย่างสวยงาม สะท้อนให้ถึงความสามารถของช่างฝีมือและกษัตริผู้รังสรรค์งานศิลปะ ขชุรโหโด่งดังไปทั่วโลกเพราะรูปแกะสลักแนวกามาวิจิตรอันงดงาม ซึ่งเป็นความรุ่มรวยทางศิลปะมากมายให้เราได้สัมผัสชมเทวาลัยของพระศิวะ พระแม่ปารวตี และเทวาลัยของมหาเทพองค์อื่นๆอีกมากมาย กลุ่มโบราณสถาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มตะวันตก ตะวันออกและใต้ ตัวเทวาลัยทำจากหินทราย หากได้เดินทางมาชมรับรองความประทับใจไม่ผิดหวังกับความงดงามและวิจิตรบรรจงทุกตารางนิ้วด้านนอกเทวาลัยมีการแกะสลักบรรยายวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยโบราณ การออกศึก การแต่งกาย การกินอยู่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ 

 

CLARKS HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สิบเอ็ด : เมืองขชุรโห เมืองออชา เมืองจานสี เมืองเดลลี 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองออชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที่ เมืองออชาตั้งอยู่ในรัฐมัธยัธประเทศก่อตั้งโดยมหาราชารูดาประตาปสิงห์ในปี  1501 เป็นเมืองแห่งปราสาทราชฐานและวัดแห่งเทพเจ้าที่งดงามและยิ่งใหญ่ เมืองนี้คล้ายคลึงกับเมืองพุกามที่ประเทศพม่าถ้ามองจากมุมสูงในป้อมออชาจะได้แห่งทุ่งแห่งปราสาทและมหาวิหารที่มีอยู่ทั่วท้องทุ่งของเมืองออชา  ชมพระราชวังออชาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ชมพระตำหนักราชมาฮาล สร้างในศตวรรษที่ 17โดยกษัตริย์มาดูกาสิงห์ ภายในตกแต่งภายด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันหลากหลายในแบบทางศาสนา ชมพระตำหนักจาฮังกีมาฮาลสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยมหาราชาเบอร์ซิงห์ เพื่อระลึกถึงการเสด็จมาของมหาราชาจาฮังกีแห่งราชวงศ์โมกุลพระตำหนักนี้ได้รับอิทธิพลเป็นศิลปะผสมระหว่างฮินดูมุสลิม ชมพระตำหนักไรปาวีนมาฮาล เป็นตำหนักของนักฟ้อนรำที่เป็นผู้หญิงของราชานักรักอินทรามณีแลไรปาวีนะถูกส่งตัวไปที่เดลลีตามคำสั่งของกษัตริย์อักบาร์ผู้หลงรักเธอ นางประทับใจในรักอันบริสุทธิ์ของกษัตรยิ์อักบาร์แต่สุดท้ายนางก็ถูกส่งตัวกลับมาอยู่ที่ออชานำท่าน ชมอนุสรณ์สถานหลวงหรือฉัตรีแห่งออชา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเบทวา เป็นศิลปะผสมผลานระหว่างรูปโดมแบบมุสลิมและสถาปัตยกรรมแบบฮินดู  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ราชวงศ์บันเดลขันธ์ ซึ่งเคยเป็นชนชั้นปกครองเมืองนี้ ภาพงดงามของโดมสามารถเห็นมองเห็นได้จากฝั่งตรงข้ามริมแม่น้ำเบทวา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่าน ชมเทวาลัยจตุรพุช สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1558-1573 โดยราชามาธุการ์ ชาห์ เทวาลัยสร้างขึ้นด้วยหินและมีลักษณะเป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนเนินดิน แต่เดิมว่าจะสร้างเพื่อประดิษฐานรูปพระรามกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองอโยธยาในตํานานมหากาพย์รามายณะหรือที่เรารู้จักในนามวรรณกรรมรามเกียรติ์ ซึ่งพระราชินีได้มาจากเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองเกิดของพระรามและยังเป็นมหาเทพเจ้าองค์สำคัญในศาสนาฮินดู แต่ได้มีการอัญเชิญรูปเคารพพระรามมาไว้ตรงด้านล่างก่อนเพื่อรอนำมาประดิษฐานที่นี่ แต่พอสร้างเสร็จก็ไม่สามารถนำรูปพระรามมาประดิษฐานได้ ปัจจุบันนี้จุดที่ประดิษฐานรูปพระรามคือบริเวณที่สร้างเป็นเทวาลัยพระรามซึ่งสร้างทีหลัง ดังนั้นนั้นจะเห็นว่าเทวาลัยพระรามมีลักษณะที่เป็นอาคารดูทันสมัยกว่า เทวาลัยจตุรพุชมียอดโดมเป็นรูปกรวยแหลมคู่ตั้งตระหง่าน และซุ้มประตูทางเข้าได้มีการสลักเสลาเป็นลักษณะกลีบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ชมเทวาลัยพระราม  มหาเทพองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภารตะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากบ้านเกิดพระรามอยู่ที่เมืองอโยธยา ชมความยิ่งใหญ่และงดงามด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเพราะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

 

เดินทางสู่สถานีรถไปเมืองจานสีออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยรถไฟสายพิเศ SHATABDI EXPRESS

ค่ำ

ถึงเมืองเดลลี มหานครและศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของประเทศอินเดีย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม country inn hotel

วันที่สิบสอง : เดลลี- กรุงเทพ ฯ

เช้า

เดลลี- กรุงเทพ ฯ

12.45 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเดลลี สู่กรุงเทพฯ

16.30 

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ สู่ เดลลี
วันที่สอง อัมริตสา โดยรถไฟขบวนพิเศษ
วันที่สาม  ธรรมศาลา
วันทีสึ่  มะนาลี
วันที่ห้า มะนาลี ซิมลา
วันที่หก ธันชาวูย์ - ธิรุจิราปัลลี - มาฑูไร
วันที่ เจ็ด ซิมลา เดลลี  โดยรถไฟขวนพิเศษ
วันที่แปด
เดลลี  กรุงเทพฯ
  รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - เดลลี  9W                                          
  เดลลี อัมริตสา                  รถไฟขบวนพิเศษ 
  อัมริตสา - เดลลี                  รถไฟขบวนพิเศษ
  เดลลี กรุงเทพฯ                   9w
อัตราค่าบริการทัวร์ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักเดียว 77,900
ผู้ใหญ่  2 ท่านพัก 1 ห้อง 62,900
ผู้ใหญ่  3 ท่านพัก  1 ห้อง 62,900
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 62,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน เสริมเตียง 61,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 60,900
พักเดี่ยว ท่านละ 15,000

 เอกสารสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
                 36  ถนนพระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
                 Tel: 02 4177639 - 40

 อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย  3%

7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บริการค่ะ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  RSVN@Topasiaholidays.com หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
  ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
 กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง     
  
หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดักTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays