ReadyPlanet.com
dot
dot
ท็อป เอเซีย ฮอลิเดย์ ได้รับรางวัลบริษัททัวร์ได้รับมาตราฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยว ปี 2015-2016
dot
bulletรู้จัก ท็อปเอเซียฮอลิเดย์
dot
dot
dot
ค้นหาทัวร์

dot
dot
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา
dot
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
dot
ทัวร์โอเชียเนีย
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
dot
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอเมริกา
bulletออสเตรีย
bulletรัสเซีย
bulletลิทัวร์เนีย
bulletอิตาลี
bulletแอฟริกาใต้
bulletโมร็อคโค
bulletเยอรมนี
bulletเช็ก
bulletฮังการี
bulletฝรั่งเศส
bulletดูไบ
bulletโปรตุเกส
bulletเนเธอร์แลนด์
bulletตุรกี
bulletอังกฤษ
bulletลักเซมเบิร์ก
bulletเบลเยี่ยม
bulletสวิตเซอร์แลนด์
bulletสเปน
bulletสก็อตแลนด์
bulletลัตเวีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletออสเตรเลีย
bulletมองโกเลีย
bulletศรีลังกา
bulletเนปาล
bulletเวียดนาม
bulletอินเดีย
bulletมาเลเซีย
bulletปากีสถาน
bulletลาว
bulletMaldives
bulletเกาหลี
bulletสิงคโปร์
bulletภูฏาน
bulletอินโดนีเซีย
bulletไต้หวัน
bulletญี่ปุ่น
bulletกัมพูชา
bulletฟิลิปปินส์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletบรูไน
bulletมาเก๊า
bulletบาหลี
bulletพม่า
dot

dot
bulletรูปภาพความประทับใจ
bulletใบตอบรับการเดินทาง
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletแบบฟอร์มการจองทัวร์
dot
TOP ASIA HOLIDAYS TEL 024164988
dot
dot
OUR PARTNER
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์

อินเดีย สัมผัสความงดงามของ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - อักราฟอร์ด มรดกโลก พลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งตลาดจานพัท ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม มนต์เสน่ห์ของอินเดีย ชมเสน่ห์แห่งความงามของเดลลีเก่าและเดลลีใหม่

 

กำหนดเดินทางวันที่ ท่านละ บาท / ติดต่อสอบถาม โทร. 0830862117 024778838  info@TopAsiaHolidays.com  

ทัวร์อินเดีย เดลลี อัครา ทัชมาฮาล ชัยปุระ 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์อินเดีย
วันแรก  กรุงเทพฯ - เดลลี
06.10 . คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ w  ประตู 10  ชั้น 4  สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเช็คกระเป๋าเดินทางผูกป้ายลแจกบัตรที่นั่งโดยสาร เพื่อเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
08.55
นำท่านเดินทางสู่ นครนิวเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 333
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เจ้าหน้าที่จัดรถโค้ชบริการเดินทางสู่ตัวเมืองเดลลี
เทียง บริการอาหารกลงวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
14.00 เดินทางสู่เมืองนครสีชมพู หรือ ใจปูร์ หรือชัยปุระ เมืองหลวงของรัฐราชาสถาน  ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
  เดินทางถึงเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ครั้นสมัยพระเจ้าใจสิงห์(Jalsingh2) ศตวรรษที่ 18 เมืองเป็นสีเทาขอบสีขาว ครั้นเมื่อปี  2426 พระเจ้าอัลเบิรต์เสด็จมาเยือนอินเดีย จึงรับสั่งให้ทาสีเมืองเป็นสีชมพูเพือต้อนรับพระองค์
18.00 บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ทีพักโรงแรม 
วันที่2 เดลลี  ชัยปุระ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
 นำท่านสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด (Amber Palace) เดิมเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ ตั้งอยู๋บนยอดเขารอบ พระราชวังแอมเบอร์ สร้างในสมัยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และสร้างเสร็จในสมัยราชาใจสิงห์   เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมราชปุตบนยอดเขาที่ล้อมด้วยทิวเขารอบด้านเหมือนกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นโดยพระเจ้าราไวไชยซิงค์ ในปี ค.ศ. 1735 ชมทิวทัศน์และเมืองสีชมพูโดยรอบ นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งช้างแบบกษัตริย์สมัยราชปุต
 นำท่านชม  Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์
 เทียง
 จากนั้นนำท่านบริการอาหารกลางวันณห้องอาหารโรงแรม จากนั้น  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวัง City Palace ซึ่งเคยใช้เป็นที่พักของราชวงศ์และท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของราชวงศ์ไว้มากมาย ที่นี่ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของมหาราชาในอดีตรวม ถึงเครื่องเรือน,ยานพาหะนะ,เสื้อผ้า,อาวุธ ฯลฯนำท่านเข้าชม ฮาวามาฮาล(พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind”จากนั้น  นำท่านซื้อของฝาก สินค้าราคาถูกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินเข้าสู๋ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
วันที่ 3 อัครา - ทัชมาฮาล
ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง สู่ เมืองอัคระ  ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง
นำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และ คริสต์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และ อมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศ และอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาล อยู่ เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัว อาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ โลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมี พื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมา ฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน แล้วนำท่านเข้า ชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่ง ราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา ( โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์)พระเจ้าชาห์ จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสาม ยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะ อินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้อง ที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดาองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮันถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARKS หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อัครา เดลลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เดลี ใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 
จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดอัคชาร์ดามหรืออาศรมธรรม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยองค์กร BAPS และมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามมาก ศิลปะอันการแกะสลักอันสวยงามรอบล้อมโดยเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านชมวัดพระลักษมี งดงามตาม เป็นสถาปัตยกรรมบูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย ผู้ใดขอเงินขอทองมักประสบผลสำเร็จ นำท่านช้อปปิ้งตลาดจานพัท (janpath) ถนนช้อปปิ้งยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว เครื่องประดับ ผ้าไหมอินเดีย ของตกแต่งบ้าน จากนั้นนำท่านชมIndian gate  ประตูชัย ที่สร้างให้ทหารหาญ ที่เสียชิวิตในสงครามครั้งที่ 1  
ค่ำ บิรการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสูทีพัก  COUNTRY INN HOTEL 
วันที่ 5 เดลลี สนาม บิน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นำท่านชมกรุงเดลลี ชมการวางผังเมืองตามแบบประเทศอังกฤษ ผ่านชมราชปาติภาวัน (RASHTRAPATI BHAVAN) ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแบบประเทศอังกฤษและโมกุล นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อินทิราคานธี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี
14.00 ออกเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์อินเดีย AI 332
19.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรณณภูมิด้วยความประทับใจ
   
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ สู่กรุงเดลลี โดยสายการบิน
วันที่สอง เดลลี สู่ชัยปุระ
วันที่สาม  อัครา
วันทีสึ่ เดลลี
วันที่ห้า เดลลี
วันที่หก เดลลี กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - เดลลี AI 333 ( 08.55 - 11.30)
  เดลลี - กรุงเทพฯ AI 332 ( 14.00 - 19.15)
อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 34,900
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 34,900
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 34,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 33,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 32,900
พักเดี่ยว ท่านละ 8,000

 

เอสการสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า 1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ : ท็อปเอเชียฮอลิเดย์ (ลงทะเบียน)
36  ถนนพระยามนธาตุแยก 31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
Tel: 02 4778838

อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย 3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรุณาส่งมัดจำท่านละ 10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่ info@topasiaholidays.com  หรือ โทรสาร : 02 4778838 พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน 2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ 255 209 357 7 สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์
กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง

หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน 30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articleTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays