ReadyPlanet.com
dot dot
เจาคันธีสถูป

 เจาคันธีสถูป

เจาคันธีสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ทรงพบกับปัญจวัคคีย์

เมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้ว ปัญจวัคคีย์ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงทำ สัญญากันว่า จะไม่ลุกรับ จะไม่ต้อนรับ แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมสัญญานั้นเสียหมด

และสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ทรงพบปัญจวัคคีย์เมื่อเสด็จมาถึง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ) ปัจจุบัน อยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนา ไม่ไกลนัก ห่างจากที่แสดงปฐมเทศนาประมาณ ๑ ไมล์ ได้มีการสร้างพระสถูปเป็น เครื่องระลึกว่า นี่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ เรียกว่า เจาคันธีสถูป สันนิษฐานว่า สร้างราวๆ พุทธศักราช ๑๐๐๐ ช่วงราชวงศ์คุปตะ 

เดิม พระสถูปนี้มีความสูง ๓๐๐ ฟุต แต่ผุพังไปตามกาลเวลา เหลือเพียง ๗๐ ฟุต และลักษณะส่วนบนที่เบี่ยงเบน ไปจากพุทธศิลป์ดั้งเดิมมาก ด้วยว่า บิดาของ พระเจ้าอักบาร์มหาราช กษัตริย์มุสลิมวงศ์โมกุล พระนามว่า หุมายุน ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมือง และมาหลบซ่อน ข้าศึกที่สถูปนี้ เมื่อพ้นจากข้าศึกแล้ว พระเจ้าอักบาร์มหาราช ทรงสำนึกบุญคุณ ของพระสถุป ที่ทำให้พระบิดามาหลบซ่อน และรอดพ้นจากข้าศึกได้ จึงทรงให้มีการก่อสร้าง ต่อเติมพระสถูป ขึ้นไปอีก แต่เพราะพระองค์เป็นมุสลิม ทำให้ศิลปะ ของพระสถูป ที่ถูกต่อเติมนี้ ออกมาในแนวศิลปแบบมุสลิม และเพราะ เป็นที่ระลึกต่อพระบิดา ของพระเจ้าอักบาร์มหาราช พระสถูปนี้ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สถูปหุมายุน
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สารนาถ
เชตวันมหาวิหาร
มายาเทวีวิหาร
พราหมณ์เจดีย์
ลุมพินีวัน
เชตวันวิหาร
ป้อมเดาลาตาบัด
กุสินารา
หมู่ถ้ำเอลโลร่า
หมู่ถ้ำอชันตา
วัดป่ามหาวันอาราม
วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เมืองราชคฤห์
บ้านนางสุชาดา
วัดเฮมิส
พระแท่นวัชรอาสน์
พระพุทธเมตตา
ทะเลสาปพันกอง
พุทธคยา
วัดลามายูรู
สุสานฮุมายุน
เชย์ พาเลส
เมืองกุสินารา
ถ้ำเอลโลร่า
หมู่ถ้ำอชันต้าdot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays