ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า มรดกโลกโคยะซัน นาจิซํน ออนเซ็น 6 วัน article

UNSEEN WAKAYAMA !!!

วาคายามะ – มรดกโลกโคยะซัน – นาจิซัน – ONSEN LOVER 6 วัน 

   

 

 ทริปแรก         วันที่  

พิเศษ  Koya san และ Nachi san สุดยอดแห่ง 2 ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์มรดกโลกKumano
พิเศษ ศาลเจ้าหลวงแห่ง Kumano Hongu Taisha จุดกำเนิดจักรพรรดิและศาลเจ้าญี่ปุ่น

พิเศษ น้ำตกสูง เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ที่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตก Nachi-Ootaki
พิเศษ โรงงาน  Shoyu แหล่งที่มาของซีอิ้วญี่ปุ่น (OTOP)
พิเศษ พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำ Kushimoto Marine Park  “The First Marine Park of  Japan”
พิเศษ ทิวทัศน์สุดมหัศจรรย์แห่งมหาสมุทร ผาหินซันดัมเบกิ, เซ็นโจจิกิ, เกาะ Engetsu
พิเศษ ฤดูกาลของ “Peach and Melon picking”  อร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจ
พิเศษ ONSEN LOVER ในถ้ำโบกิ-โดและแหล่งออนเซน 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น 
เส้นทาง  เดินทางโดยการบินไทย 
 ขาไป  2  พย
 JUL   TG–672  BKK–KIX  11:00 – 18:30  (Boeing 773*)
ขากลับ  7 พย 
JUL   TG–673  KIX–BKK  00:30 – 04:30  (Boeing 773*)  

 

กำหนดการเดินทาง 

 

วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินคันไซ

08.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D12 พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ กรุณาส่งมอบกระเป๋าสัมภาระใหญ่ฝากขึ้นใต้ท้องเครื่องบิน ส่วนกระเป๋าเล็ก ของมีค่าถือขึ้นด้วยตนเอง

10.30 น.

พบกัน ณ ประตูทางออก เพื่อขึ้นเครื่องบิน

11.00 น.

เหินฟ้าบินตรงสู่กรุง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG–672บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นนานาชนิด

*ญี่ปุ่นมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง  (เวลาไทย + 2 ชั่วโมง)

18.30 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ “คันไซ” กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโรงแรม

พักที่  ROYAL PINES HOTEL  

วันที่สอง

โอซาก้า มรดกโลก โคยะซัน คัทสึอุระ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (BUFFET)

08.00

CHECK OUT นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ จังหวัด วาคายาม่า” (WAKAYAMA)

เมืองวาคายาม่า ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู ทางเหนือจรดใต้เป็นแนวชายฝั่งทะเลยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ  หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่น ส้มแมนดาริน ลูกพลับ ลูกท้อ บลูเบอร์รี่ เมลอน และสตรอเบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เช่น ซีอิ๊วญี่ปุ่น และบ๊วย ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระหว่างทางนำท่านแวะ  สวนลูกท้อ   ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าสวนลูกพลับ พร้อมทั้งชิมผลลูกพลับสด ๆ รสหวานฉ่ำชื่นใจแบบทานกันไม่อั้น

ท่านเดินทางสู่ KOYASAN ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิชินงอน และที่เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญชื่อ KONGOBUJI วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางแสวงบุญแห่งภูมิภาคคันไซ ชาวพุทธญี่ปุ่นจำนวนมากมาเยือนที่นี่ทุกปี  และเมื่อเดือนกรกฏาคม ปีค.ศ. 2004 KOYASAN ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามและแสวงบุญ ซึ่งจะมีวัดที่อำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย มากถึง 52 แห่ง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้ลิ้มรสอาหารมังสวิรัติอีกด้วย KOYASAN มีธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล ทั้งใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และวัดโบราณที่สร้างด้วยไม้กลางหิมะที่ขาวโพลนในช่วงฤดูหนาว

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมือง “ฮองงู” HONGU นำท่านเข้าสักการะ KUMANO HONGU TAISHA หนึ่งในศาลเจ้าของ KUMANOSANZAN (KUMANOSANZAN ประกอบด้วย 3 ศาลเจ้าใหญ่ คือ HONGU TAISHA, HAYATAMA TAISHA, NACHI TAISHA) ที่นี่เป็นเสมือนศูนย์กลางของศาลเจ้า KUMANO กว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นระหว่างทางเดินขึ้นไปเป็นหินในป่าซีดาร์ ท่านจะพบศาลาหลักของศาลเจ้าที่ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

18.00

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโรงแรมเมือง “คะทสึอุระ” (KATSUURA)

พักที่  URASHIMA RESORT & SPA HOTEL

(ห้องเสื่อ TATAMI  พัก 2 คืนติดต่อกัน)

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์)

18.45 น.

ชมโชว์การแล่ปลาโอ หรือปลาทูน่า ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าปลา “มางูโร” (MAGURO)

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จแล้ว ขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สำหรับการอาบน้ำแบบออนเซน (ONSEN) คือ สปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีน้ำพุร้อนธรรมชาติมาก กว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งมีอายุนับพันปี  ออนเซนส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และส่วนที่อยู่กลางแจ้งโดยไม่มีหลังคาปกปิด เรียกว่าโระเทนบุโร” (ROTENBURO)

* เนื่องจากว่าโรงแรม มีออนเซนในถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ และมองเห็นวิวทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิค มีเพียงโรงแรมที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบ Unseen Wakayama สามารถสัมผัสที่เดียวในญี่ปุ่น

วันที่สาม

มรดกโลกคุมานะ – น้ำตกนาจิ – ชิงงุ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (BUFFET)

13.00

นำท่านสู่ เมืองชินงู  SHINGU เมืองสำคัญนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดวาคายาม่า นำท่านสู่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง คือ KUMANO HAYATAMA TAISHA จากนั้นนำท่านเข้าชมสวนโจฟุกุแบบจีน ... เล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่โจฟุกุ เคยมาเยี่ยมเยือนญี่ปุ่น เพื่อเสาะหายาอายุวัฒนะ กับเด็กชายหญิง ประมาณ 3,000 คน ตามคำสั่งของจักรพรรดิฉินองค์ที่ 1 เมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน เพื่อเสาะหาเท็นได อุยะกุ (ต้นการบูรชนิดหนึ่ง) แต่อย่างไรก็ตาม โจฟุกุเข้ามาอาศัยอยู่และใช้เวลาที่เหลือของเขาที่นี่ ชาวพื้นเมืองที่นี่ได้สร้างสวนแบบจีนเพื่อเป็นที่ระลึกให้ เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเข้าไป ท่านจะได้พบรูปปั้นและศิลา

จารึกหน้าหลุมศพของเขา ดังนั้นบ่อน้ำอมตะ และต้น

“เท็นได อุยะกุ”  จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของยาอายุวัฒนะ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ KUMANO NACHI TAISHA ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้างด้วยหินท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า ระหว่างทางนำท่านเข้านมัสการวัดพุทธ SEIGANTOJI เชิญแวะถ่ายรูปด้านนอกกับเจดีย์แดงสูง 3ชั้น พร้อมวิวน้ำตก “นาจิ” (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและทัศนวิสัยของแต่ละวัน)

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโรงแรมเมือง “คะทสึอุระ” (KATSUURA)

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (แบบไคเซคิ) เป็นอาหารที่ใช้ศิลปะชั้นสูงในการประดิษฐ์หรือตกแต่งอาหารภายใต้กฎที่เคร่งครัด อาหารที่ทำขึ้นมาจะต้องเป็นเมนูเด่นของฤดูกาลนั้นๆ และจะต้องดึงดูดสายตาของผู้คนที่ได้พบเห็น นับว่าเป็นที่สุดของอาหารประจำชาติญี่ปุ่น

หอยเป่าฮื้อ

หอยเป่าฮื้อ

เมนูพิเศษ  เสิร์ฟหอยเป๋าฮื้อสด ท่านละ 1 ตัว (มูลค่าตัวละ 3,000.-)

พักที่  URASHIMA RESORT & SPA HOTEL

วันที่สี่

คะทสึอุระ – คุชิโมโต – ชิระฮะมะ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (BUFFET)

08.15 น.

นำท่านเดินทางโดยรถเรือพิเศษสู่ เมืองไทจิ เป็นเมืองที่ตั้ง ๆ อยู่ในแหล่งที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน  จึงมักจะมีวาฬมารวมตัวกันอยู่มาก  ชาวพื้นเมืองของที่นี่มีอาชีพล่าวาฬมากว่า 700 ปี นำท่านเข้าชมสวนน้ำ  TAICHI KUJIRA MUSEUM  เป็นพิพิธภัณฑ์วาฬที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงกระดูกวาฬของจริง ยาวขนาด 15 เมตร รวมทั้งยังมีแบบจำลองวาฬจัดแสดงให้ได้ชม ที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าโลมาและวาฬอันแสนฉลาดและน่ารัก และท่านยังจะได้ชมการแสดงอันน่าตื่นเต้นของวาฬและโลมา (รวมค่าเช้าชมการแสดงโชว์โลมาและวาฬเท่านั้น แต่ไม่รวมค่าอาหารสำหรับโลมาและวาฬ และค่าสัมผัสถ่ายรูปคู่กับโลมาเป็นการส่วนตัว)

สวนน้ำทาจิ

พิพิทธภัณฑ์ปลาวาฬ

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมือง KUSHIMOTO นำชมโขดหิน HASHIGUI-IWA เป็นศิลปะแห่งโขดหินตามธรรมชาติ ที่มีรูปร่างแปลกตาเรียงรายคล้ายสะพานอยู่กลางทะเล ซึ่งมีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรียงเป็นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ KUSHIMOTO MARINE PARK นำท่านชม โขดหิน HASHIGUI-IWA เป็นศิลปะแห่งโขดหินตามธรรมชาติ ที่มีรูปร่างแปลกตาเรียงรายคล้ายสะพานอยู่กลางทะเล ซึ่งมีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรียงเป็นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร

โขดหินHASHIGUI-IWAนำท่านเดินทางสู่ SANDANBEKI กำแพงหน้าผาสูงชัน 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร หน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลม เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่างงดงามเต็มตา  นอกจากนั้นที่นี่ยังมีให้บริการนำนักท่องเที่ยวลงไปใกล้ชิดกับเกลียวคลื่นที่ม้วนตัวอยู่ในถ้ำด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะพาลงลิฟท์ไปด้านล่างของหน้าผา ซึ่งลงไปประมาณ 36 เมตร ท่านจะได้ยินเสียงคลื่นที่มากระทบหินภายในถ้ำ ที่ดังก้องกังวาน  ในสมัยโบราณเล่าว่า เคยเป็นที่ซ่อนตัวของเรือรบโบราณญี่ปุ่น ... ที่นี่จะมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของนักรบโบราณ เพื่อให้นักท่อง เที่ยว ได้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของนักรบในถ้ำ และยังมีศาลเจ้าที่ทำจากสำริดซึ่งจะมีที่ล้างมือ ล้างปากก่อนพบเทพเจ้า เป็นสายน้ำออนเซ็นที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหลังจากนั้นนำท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของ วาคายาม่า นั่นก็คือ เกาะENGETSU เกาะแห่งนี้จะมีช่องตรงกลาง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเมื่อมองไกลๆ จะเหมือนกับแว่นตา และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกจากช่องตรงกลางของเกาะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่โรแมนติคที่สุดของเมืองวาคายาม่า

เกาะENGETSUENGETSU1

17.30

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโรงแรม เมือง “ชิระฮะมะ” (SHIRAHAMA)

พักที่   SHIRAHAMA UMEDARU ONSEN HOTEL SEAMORE

http://www.seamore.co.jp

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (KAISEKI)  

เมนูพิเศษ  เสิร์ฟหอยเป๋าฮื้อสด ท่านละ 1 ตัว (มูลค่าตัวละ 3,000.-)

**หมายเหตุ**    อาบน้ำแบบออนเซน (ONSEN) คือ รีสอร์ทสปาแบบญี่ปุ่นแท้

ONSENonsen1

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีน้ำพุร้อนธรรมชาติมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีอายุนับพันปี ออนเซนส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และส่วนที่อยู่กลางแจ้งโดยไม่มีหลังคาปกปิด เรียกว่าโระเทนบุโร” (ROTENBURO)

วันที่ห้า

ชิระฮะมะ – วาคายาม่า

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (BUFFET)

08.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตลาดปลาสด TORETORE MARKET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหาซื้อของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน  จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานบ๊วย สามารถหาซื้อ UMESHU หรือเหล้าบ๊วยและผลิตภัณฑ์จากลูกบ๊วย เช่น บ๊วยดอง บ๊วยแดดเดียว ฯลฯ ในราคาขายส่งจากโรงงาน

10.00 น.

เดินทางเดินทางโดยรถโค้ชสู่  ฟาร์มเมล่อน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าสวนเมล่อน พร้อมทั้งชิมเมล่อนสด ๆ รสหวานฉ่ำชื่นใจแบบทานกันไม่อั้น

melon

(เฉพาะกรุ๊ปเดือนกรกฎาคมเท่านั้น)

10.30

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วัดโดโจ (DOJO-JI) วัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมทางพระพุทธ ศาสนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ เช่น ละครคาบูกิ

วัดโดโจDOJOJI

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น “ชุดหม้อไฟคุโระบูตะ (ชาบูชาบูหมูดำ)”

13.00 น.

 

บ่าย

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าชม   โรงงานโชยุ จังหวัดวาคายาม่า มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปรุงรส

อาหาร  โดยมีโชยุที่มีคุณภาพเยี่ยม และยังคงใช้กรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของโชยุขนานแท้ของญี่ปุ่น

 * พิเศษ รับโชยุท่านละ 1 ขวด เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ*

เย็น

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ริงกุ พรีเมียม เอ้าท์เลท (RINKU PREMIUM OUTLETS) http://www.premiumoutlets.co.jp/rinku

 

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอันหลากหลายชั้นนำ ซึ่งมีสินค้าจากดีไซน์เนอร์แบรนด์เนมดัง อาทิเช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน (ไม่มีอาหารค่ำบริการ)

20:00

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ สนามบินนานาชาติ “คันไซ” (KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT)

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

00.30 น.

เหินฟ้าบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG–673

บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นนานาชนิด  

04.30น.

ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี      

หมายเหตุ รายการและราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ แต่จะยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการ        (จำนวนอย่างน้อยผู้ใหญ่ 15 คู่ขึ้นไป)     

 

30 – 40 ท่าน   ราคาพิเศษผู้ใหญ่ / เด็ก (มีเตียง)   ราคาท่านละ    59,900.- บาท

เด็ก  อายุต่ำกว่า 11 ปี (ไม่มีเตียง, อาหารปกติ)     ราคาท่านละ    49,900.- บาท

พักห้องเดียว 3 คืน                                         เพิ่มท่านละ     15000.- บาท

 

ราคานี้ได้รวม

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกรุ๊ประดับชั้นประหยัดของสายการบินไทยหรือเทียบเท่า

2.  ค่าที่พักโรงแรมจำนวน 4 คืน ระดับมาตรฐาน 4 ดาว   (พัก 2-3 ท่านต่อห้อง)

3.  ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์

4.  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯ

5.  ค่าภาษีสนามบินตลอดการเดินทาง (TAX 7850.- ณ วันที่ 7 ก.พ. 2557)

6.  ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุหมู่คณะของไทยวิวัฒน์ กรมธรรม์ท่านละ ฿1,000,000.-

 

ราคานี้ไม่ได้รวม

1.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปไกด์ และคนขับรถบัส และอื่น ๆ

2.   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการสไตร์ททางการเมือง ความล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ     

      และอื่น ๆ อันนอกเหนือจากการควบคุมได้

3.   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุอยู่ในรายการทัวร์ เช่น ค่ารถ TAXI ค่ารถไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่น ๆ 

4    ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือต่างด้าว

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

6    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีน้ำมันเพิ่มเติม ค่าภาษีท่องเที่ยว และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ     

1.  ในกรณีที่ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด

2.  ในระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านปฏิเสธการท่องเที่ยวพร้อมคณะ และหรือถอนตัว แยกตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะไม่คืนเงินทั้งหมด

3.  ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จนกว่าจะมีการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว (100 เยน ประมาณ 31.- บาทไทย)

 

                 หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการชำระค่าเดินทาง

ทางบริษัทขอความกรุณาท่านชำระค่าเดินทางโดยมีเงื่อนไขดังนี้

            * ชำระค่ามัดจำงวดแรก      ท่านละ 10,000 บาท ทันที ณ วันจองทัวร์

* ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 3 สัปดาห์

 

1.              เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้หน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน และท่านต้องรับผิดชอบรายจ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเอง

2.              เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือหากท่านไม่พร้อมเดินทางพร้อมคณะ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.              ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไทย และหรือ ต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณียกเลิก

*  หลังวางเงินมัดจำงวดแรก              หักค่าใช้จ่าย  10,000.-บาท

ก่อนการเดินทาง 14 วัน                   หักค่าใช้จ่าย  100% 
โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์อินเดีย ซันสการ์ เลห์ ลาดัก articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays