ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์อินเดีย ซันสการ์ เลห์ ลาดัก article

 IND08 ทัวร์อินเดีย ซันสการ์ เลห์ ลาดัก เดลลี ศรีนากา

โซนามาร์ค ดาร์ส การ์กิล ทะเลสาบพันกอง เลห์ พาดัม ซันสการ์

ลามายารุ อัลชิ บาสโก ลิกครี Suru Valley Skagam Village

พิเศษ ! ค้างคืนที่ทะเลสาบพันกอง 12 วัน 11 คืน เดินทาง 14 - 24 กันยายน 59

     

 

วันแรก

วันพุธ 14 กันยายน 2559 Bangkok - Delhi

06.00 น.

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เดินทางไปกับสายการบิน Jet Airways

08.40 น.

มุ่งหน้าสู่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W63 ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน

11.30 น.

ถึงประเทศอินเดีย สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี

แวะเข้าที่พักพร้อมเก็บสัมภาระ

บ่าย

เที่ยวชม วัดอักชารดาห์ม ( Akshardham Temple) ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา อักชารดาห์ม วัดนี้เป็นฮินดูนิกายหนึ่งที่เรียกตามชื่อศาสดาว่า สวามีนารายัน

เย็น – ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เป็นอาหารไทยที่ Ego Thai Restaurant แล้วเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

 Delhi – Srinaka - Sonamarg

07.00 น.

รับประทานอาหารพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม

เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทางไปยังสนามบิน พร้อม Check in และ โหลดสัมภาระ

10.50 น.

เครื่องออก มุ่งหน้าไปยังสนามบิน ศรีนากา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W603 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 25 นาที

12.15 น.

ถึงสนามบินศรีนากา ออกเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg)

แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารระหว่างทาง

โซนามาร์ค (Sonamarg) แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคำ แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้อยู่ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ก 

บ่าย

ถึง โซนามาร์ค เดินเล่น เดินเที่ยว หรือ ขี่ม้า

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในทริป : ค่าสกี ค่าม้า ประมาณ 300 – 500 รูปี

เย็น – ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

 Sonamarg – Drass – Kargill – Suru Valley

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โซนามาร์ค เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ Suru Valley หมู่บ้านกลางหุบเขาทีร่มรื่น ระหว่างทางจะผ่าน เมืองดราส (Drass) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงและมีอากาศหนาวมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก

และ เมืองการ์กิล (Karkill) เป็นเมืองใหญ่ใกล้ชายแดนปากีสถาน

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

เย็น

เดินทางถึง Suru Valley เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

 Suru Valley – Rungdum - Skagum

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวออกเดินทางสู่ Skagam Village ในหุบเขาซันการ์

ซันสการ์ (Zanskar) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านทัศนียภาพที่สวยงามรวมไปถึงเสน่ห์ของวัดพุทธสไตล์ทิเบต โดยเมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตคาร์กิล (Kargil distric) ของรัฐชัมมูและกัศมีร์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย นั่นจึงทำให้เมืองซันสการ์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางแวะเที่ยวชม

-          พระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผา (Buddha Statue Khartse Khar) อายุนับพันปี ซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขา ไม่ไกลจาก Suru Valley

-          รังดุม (Rangdum) เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน Zanskar

-          ผ่านเส้นทางที่สูง 4,406 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชื่อ Pensi La Pass หรือประตูสู่ซันสการ์ (Gateway To Zanskar)

-          ชมวิวเทือกเขาหิมะสูงใหญ่ ธารน้ำแข็ง Dran Drung Gracier

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

เย็น

เดินทางถึง Skagam Village เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

 Skagum – Padum (Zanskar)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ต่อด้วยเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต การทำนา เลี้ยงสัตว์ บรรยากาศสบาย ๆ ในหมู่บ้าน ต่อด้วยไปเที่ยวชม วัดแม่ชี (Nun Monastery)

เที่ยง

รับประทานอาหารพื้นเมือง ที่หมู่บ้าน แล้วเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองพาดัม (Padum)

บ่าย

เดินทางถึง เมืองพาดัม (Padum) เข้าสู่ที่พัก แล้วพักเก็บสัมภาระสักครู่

ออกเดินทางเที่ยวชม วัดซานี (Sani Gonpa) ซึ่งจะตั้งก่อนถึงพาดัม 6 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เป็นสาขาของ Drukpa Kagyukpa School โดยวัดแห่งนี้มีการสร้างคล้ายปราสาท มีสถูปกานิการ์ (Kanika Stupa) ประดิษฐานอยู่ วัดนี้ยังเกี่ยวข้องกับโยคี นาโรบา ของอินเดียอีกด้วย

เย็น

เดินเล่นตลาด รับประทานอาหารค่ำ และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก

 Padum (Zanskar)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทาง

-          วัดคาร์ซ่า (Karsha Gonpa) วัดที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาซันสการ์ ซึ่งสร้างไต่ระดับบนเทือกเขาสูง

-          วัดสตองเดย์ (Stongdey Gonpa) วัดที่ใหญ่อันดับสองในหุบเขาซันสการ์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมีจุดชมวิวที่สวยงาม

เที่ยง

กลับมารับประทานอาหารเที่ยงที่ พาดัม แล้วออกเที่ยวกันต่อในช่วงบ่าย

-          วัด Starrimo วัดหินโบราณขนาดใหญ่

-          หมู่บ้านเก่าแก่ Pibiting และวัดเก่าแก่บนยอดเขา

เย็น

เดินเล่นในตลาด รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

 Padum – Kargill

06.00 น.

รับประทานอาหาร เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองการ์กิล (Karkill)

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวและบรรยากาศสวย ๆ ข้างทาง ซึ่งจะผ่านเส้นทางเดิม

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

เย็น

เดินทางถึง เมืองการ์กิล (Karkill) รับประทานอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด

 Karkill – Lamayaru – alchi - leh

05.00 น.

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เตรียมของออกเดินทางไปยัง เลห์ (Leh) ระหว่างทางแวะที่

-          Chamba Statue มีพระพุทธรูปแกะสลัก พระศรีอาริยเมตไตรย์ แกะสลักอยู่บนภูเขาหิน แวะกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง

-          Fotula Top  จุดสูงสุดบนเส้นทางสายเลห์ในศรีนากา

-          จากนั้นแวะ ไปที่วัดลามายารุ (Lamayaru Gompa) วิหารของวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ภายในมีถ้ำเล็ก ๆ ซึ่งประดิษฐานประติมากรรม รูปลามะองค์สำคัญอยู่

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารง่าย ๆที่ลามายารุ และออกเดินทางกันต่อ

-          จะผ่านหุบเขาที่มีส่วนคล้ายผิวของดวงจันทร์มากที่สุด สามารถแวะถ่ายรูปกันในบริเวณที่เรียกว่า Moon Land

-          แวะเที่ยว วัดอัลชิ (Alshi Gompa) เป็นวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งทางในระหว่างที่เข้าไปนั้นจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ภายในวิหารเก่า ๆ หลังนี้ มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ภายในตรงหลังวัด

-          เที่ยวชม วัดลิกีร์ (Likir Gompa) วัดนี้มีพระพุทธรูปอริยเมตไตรย์ขนาดใหญ่ ทิวทัศน์บริเวณนี้มีลำธารน้ำใส ไหลผ่านถนนพับไปพับมา ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวา

-          และแวะเที่ยว บาสโก (Basgo) เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียง เพราะ UNESCO Asia Pacific Heritage ได้มอบรางวัล “ The Award Excellence” ให้แก่วัดพระศรีอาริยเมตไตรย์แห่งลาห์ดัก

 เย็น – ค่ำ

เดินทางถึงเมืองเลห์ ( Leh ) แยกย้ายเข้าที่พักเก็บสัมภาระ แล้วพร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่เก้า

  Leh (เลห์)

05.30 น.

รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางเที่ยวชมเมืองเลห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,505 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ที่นี่ยังคงมีกลิ่นวัฒนธรรมของชาวเลห์ ให้ได้เห็นกันอยู่

-          มุ่งหน้าสู่ วัดเฮมิส (Hemis monastery) วัดนี้จัดว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความมั่งคั่งที่สุดในลาดักห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ สินธุ (Indus)

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร และออกเดินทางกันต่อ

-          เที่ยวกันต่อที่ วัดธิคเซย์ (Tiksey Monastry) ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามที่หนึ่งของเมืองลาดักห์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต

-          วัด Namgail Tsemo Gompa วัดนี้สร้างมาประมาณ 580 กว่าปีที่แล้ว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และคัมภีร์เก่า ๆ จาก ทิเบต

-          แล้วปิดท้ายกันที่ Shanti Stupa ที่นี่เป็นเจดีย์สันติภาพที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นและมีการทำพิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเพราะสามารถมองเห็นเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ ได้อย่างชัดเจน

เย็น – ค่ำ

กลับเข้าสู่โรงแรม พักผ่อน หรือว่าจะออกไป Shopping กันก็ได้ แล้วพร้อมรับประทานอาหารกันที่ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สิบ

 Leh – Pangong Lake

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทะเสสาบพันกอง (Pangong Tsu)

*เส้นทางนี้จะผ่าน ชางลา (Chang La Pass) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง

เที่ยง

ถึงจุดหมาย เข้าแคมป์ แล้วรับประทานอาหารเที่ยง

-          ทะเสสาบพันกอง (Pangong Lake) หรือทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทะเลสาบพันกอง หรือ ที่ชาวทิเบตเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า แปงกองโซ (Pangong Tso) คำว่า Tso ในภาษาทิเบตหมายถึง ทะเลสาบ โดยคำว่า แปง หมายถึง สูง และคำว่า กอง หมายถึง น้ำ แปงกอง จึงหมายถึง ผืนน้ำที่อยู่บนดินแดนที่สูงสุดของหลังคาโลก

เย็น – ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ริมทะเล

วันที่สิบเอ็ด

 Pangong Lake - Leh

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับเมือง เลห์

เที่ยง

เดินทางถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก แล้วค่อยรับประทานอาหารพร้อมกัน

บ่าย

พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น – ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น แล้วแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สิบสอง

 Leh – Delhi - Bangkok

04.30 น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย แล้วพร้อมรับประทานเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี

12.25 น.

เครื่องออกเดินทาง โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W64 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รับประทานอาหารเที่ยงบนเครื่อง

18.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 
โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า มรดกโลกโคยะซัน นาจิซํน ออนเซ็น 6 วัน articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays